Leespreken – ds. J. IJsselstein

Wekelijks nieuwe leespreken geschikt voor leesdiensten in vacante Gereformeerde Gemeenten. Ook preken kerkelijk jaar en bijzondere gelegenheden – ds. J. IJsselstein.

Op deze website www.leespreken.nl  staan uitgeschreven leespreken die eerder in een kerkdienst gehouden zijn. U kunt een leespreek zelf rustig doorlezen, maar een leespreek kan ook gebruikt worden in een leesdienst.

Voor catechismuspreken over de Heidelberger Catechismus (zoals die in de meeste reformatorische kerken in de middagdiensten op zondag worden gehouden) ga naar www.catechismuspreken.nl.

leespreken-ijsselstein-kampen

Zoekt u een leespreek over een bepaald Bijbelgedeelte of thema, gebruikt u dan de zoekfunctie. Zo kunt u ook leespreken vinden voor speciale gelegenheden (kerst, goede vrijdag, pasen, hemelvaart, pinksteren, voorbereiding Heilig Avondmaal, oudjaar, nieuwjaarsdag, enz.).

De meeste leespreken zijn van na april 2013. Leespreken van voor die datum vindt u op PrekenWeb.

preek leespreek leespreken ijsselstein Preek Preken Leespreek Leespreken Leesdienst Leesdiensten Preeklezen Lezen Gereformeerde Gemeenten Gergem Ger Gem Prekenweb Gg Ds. Vacant Vakant Ijsselstein preken gg gergem gereformeerde gemeenten lees preek

Mocht u vragen hebben of onvolkomenheden vinden op deze site, laat u het dan weten. Bij voorbaat dank.

De Heere God geve Zijn zegen over Zijn woorden.

ds. J. IJsselstein